Ocalali Andrey Kichelewski

In stock

55,00 

Ocalali Andrey Kichelewski

Pierwsze polskie wydanie książki, która ukazała się pierwotnie w języku francuskim nakładem wydawnictwa Bellin w 2018 r. Monografia prezentuje powojenne losy ocalałej z Zagłady społeczności żydowskiej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zarysowuje dalsze dzieje Żydów polskich oraz stosunków polsko-żydowskich już w III Rzeczypospolitej. Bazuje na obszernym materiale archiwalnym zgromadzonym podczas kwerend w Polsce i za granicą. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy o opisywanych zagadnieniach, a perspektywa badawcza autorki jest wyjątkowa na tle polskojęzycznej literatury przedmiotu.