Wspomnienia i kamienie Agnieszka Wierzcholska

In stock

80,00 

Wspomnienia i kamienie Agnieszka Wierzcholska

Zdecydowana większość Żydów w przedwojennej Polsce mieszkała w miastach. Skupianie uwagi na wielokulturowym mieście otwiera alternatywne spojrzenie na historię Polski. Książka opowiada o życiu codziennym w polsko-żydowskim Tarnowie (w latach 19181956), gdzie przed wojną prawie połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Pokazuje również, jak w czasie Zagłady zmieniał się stosunek nieżydowskich Polaków do ich żydowskich sąsiadów i w jaki sposób ci ostatni walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawiane są najważniejsze pytania dotyczące historii stosunków polsko-żydowskich, w tym roli nieżydowskich Polaków w czasie Zagłady i antysemityzmu w powojennej Polsce.