Soshana. Kolekcjonerka światów w.polsko-angielska

Out of stock

20,00 

Soshana. Kolekcjonerka światów w.polsko-angielska

Katalog wystawy “Soshana. Kolekcjonerka światów”

Wystawa prezentuje malarstwo Soshany (ur. 1927 w Wiedniu), austriackiej artystki żydowskiego pochodzenia, której twórczość zdobyła międzynarodowe uznanie. Jest to pierwsza ekspozycja jej prac w Polsce. Obrazy, które można obejrzeć na wystawie pochodzą z lat 1957-1994 i stanowią niewielki, choć reprezentatywny fragment ogromnego dorobku artystki.

Twórczość Soshany można określić jako zapis podróży, w której pozostawała nieustannie od czasu przymusowego opuszczenia rodzinnego Wiednia. Wydaje się, że moment ten zaważył na jej dalszym życiu: w jej świadomości w miejscu ojczyzny otworzyła się pusta przestrzeń, którą odtąd próbowała wypełnić. Poczucie przynależności do konkretnego punktu na mapie zastąpiła wolność i umiejętność „zamieszkiwania świata” jako całości. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu jej obrazach, powstałych pod wpływem inspiracji kulturą krajów, które odwiedzała. To ciągłe, niemal kompulsywne przemieszczanie się stało się nie tylko siłą napędową twórczości Soshany – ono w swoisty sposób ukształtowało jej kosmopolityczną tożsamość.