Jonathan Webber. Śladami pamięci. Dziedzictwo żydowskie polskiej Galicji.

In stock

55,00 

Opis produktu

Jonathan Webber
Fotografie: Chris Schwarz, Jason Francisco

Niniejsza książka jest pierwszym wydawnictwem towarzyszącym wystawie stałej Żydowskiego Muzeum Galicja. Powstała w oparciu o angielską publikację Rediscovering Traces of Memory. The Jewish Heritage of Polish Galicia, której pierwsze wydanie ukazało się w 2009 roku, a drugie uaktualnione w 2018.Wzbogacona o nowe fotografie i teksty publikacja odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku. Zagłada, a potem czasy komunizmu, położyły kres tysiącletniemu życiu żydowskiemu w Polsce, nie pozostawiając niemal nic oprócz ruin i pustki. Jednak w ostatnich latach staliśmy się świadkami pewnego rodzaju odrodzenia, istotnych działań na rzecz uhonorowania żydowskiej przeszłości i upamiętnienia Holocaustu. Zrujnowane dotychczas synagogi i cmentarze są odnawiane, oficjalnie przywraca się znaczenie i wartość żydowskiemu dziedzictwu, a życie żydowskie się stopniowo odradza. To zupełnie inny świat niż ten sprzed 1989 roku. Nasze rozumienie zarówno śladów przeszłości, jak i współczesnego odrodzenia zależy od sposobu myślenia i przyjętych z góry osądów. Założeniem tej książki jest zaprezentowanie faktów, ale także interpretowanie ich znaczenia. Prowadzi ona czytelnika poprzez polski krajobraz. Pokazuje nie tylko miejsca, w których rozegrały się tragiczne wydarzenia Holocaustu, ale także zwraca uwagę na paradoksy współczesności: ruiny i odrodzenie, żydowską obecność i nieobecność. Jest to nowe podejście do zagadnienia żydowskiego dziedzictwa: chór różnorodnych głosów, które trzeba usłyszeć.

Informacje dodatkowe

Waga: 800 g